Tekstovi koji će nam pomoći pri izradi web sajta

IZRADA SAJTOVA

 

PROCES IZRADE WEB SAJTA

Izrada web sajta počinje analizom potreba sajta. Važno je da shvatimo koje su potrebe klijenta. Nekada se to može opisati u nekoliko rečenica. Svaki sajt ima svoju tematiku, ciljnu grupu korisnika i treba da ostavi različit utisak.

Tako, sajt koji prezentuje dečje igračke biće potpuno drugačiji od sajta koji nudi kožnu galanteriju. Elementi koji čine specifičnost nekog sajta su dominante boje, raspored elemenata, tip fontova, njihova veličina, slike, broj boja, odnose između elemenata.

Polazi se obično od prideva koji treba da odlikuju sajt i opisuju posao. Brzo, kvalitetno, pouzdano, veselo, nežno, originalno, sve su to karakteristike do kojih se dolazi različitom kombinacijom prezentacionih elemenata.

Nekada je dovoljno poći od efektne fotografije ili logoa i razrađivati dalju ideju. Uzeti boju koja dominira i na osnovu nje pronaći odgovarajuće komplementarne boje ili neki izrazit motiv. Odnos i oblik elemenata sami po sebi ispoljavaju neke karakteristike, trouglasto - strličasto brzinu, kockasto pouzdanost, konzervatizam, oblo, fluidno fleksibilnost, itd.

Početni prototip sajta se menja i prilagođava potrebama. Dodaju se elementi, postavlja se meni, pravi se struktura sajta, unosi se sadržaj sajta. Kako ne postoji još sadržaj sajta, unosi se blanko generisani sadržaj, takozvani Lorem Ipsum, da bi se videlo kako sajt izgleda sa tekstom.

U ovoj fazi je veoma intenzivna komunikacija sa klijentom, gde se razrađuje koji mu se elementi dopadaju, a koji ne. Razmenjuju se ideje, doteruju se delovi sajta, dok se ne dođe do finalnog dizajna.

Nakon toga što je usaglašen finalan dizajn, pristupa se izradi ostalih stranica, dodaje se pravi sadržaj, prave slike, radi se SEO optimizacija, postavlja se na hosting.

Ali sa ovim se obično ne završava rad na sajtu. Ako se radi SEO optimizacija, prati se rangiranje, podešavaju se naslovi, organizuju se linkovi,... Ima dosta detalja koje je potrebno uraditi.